Mijn account

Inloggen

Door je aan te melden wordt je deelnemer aan onze “community” Je gaat dus mee helpen met Bewust wonen in Nederland.

Bewust wonen, niet zomaar een statement.

Wat maken wij mogelijk: ‘Integrale gebiedsontwikkeling. Ofwel: het ontwikkelen van woningen verenigen met andere belangen, door nauw samen te werken. Je zou het kunnen zien als een Zwitsers zakmes. Dat doet wat het moet doen – het is een goed zakmes – maar het biedt je ook allerlei andere functies. Naast wonen is dat groen, water, gezondheid, klimaatadaptatie, duurzame energie, sociale samenhang. “Bewust wonen” wil en kan overzicht en orde scheppen in een veelheid van ingewikkelde belangen. Integratie van verschillende opgaven op één plek, op een doordachte manier. Om je de waarheid te zeggen: wij kunnen dat heel goed. Vanuit onze jarenlange ervaring, en vanuit onze natuurlijke neiging om samen te werken.’

Waarom vinden wij dit belangrijk? 

‘Omdat die nieuwe woningen er moeten komen, en omdat ze moeten worden ingepast in een druk land. En omdat mensen vaak verschillende belangen hebben die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben. Wij slagen er vaak in om belangen te verenigen. Een mooi voorbeeld is nieuwbouw in de natuurgebieden, zoals bij Weesp. Daar ondersteunen we nauw samen met anderen om nieuwe woningen heel zorgvuldig in te passen in een natuur- en cultuurlandschap. Dat is nou integrale gebiedsontwikkeling in optima forma.’

Onze bijdrage

Hoe wij bijdragen aan de reis die “een passende woning vinden of creëren” heet: ‘We zijn nog maar net begonnen. Het ontwikkelen van binnenstedelijke locaties is enorm lastig. Er komt veel problematiek samen, allerlei kostensoorten lopen door elkaar heen en het duurt lang voordat verdienmodellen gaan renderen. Dan heb je een eerste partij nodig die zegt: ik waag het, ik ga investeren. Het Rijk heeft een fonds voor leningen opgezet om die stap te vergemakkelijken. Het programma Stedelijke Transformatie brengt partijen, kennis en ervaringen bij elkaar, helpt om belemmeringen weg te nemen. Er is onder andere onderzoek gedaan naar onrendabele toppen: hoe kun je die weg financieren of subsidiëren? Het programma probeert partijen los te weken van vaste denkpatronen en pavlovreacties. Neem parkeren. De norm ligt vast in het bestemmingsplan, dat is heel inflexibel. Bovendien weet iedereen zeker dat er over dertig jaar totaal anders met mobiliteit en parkeren wordt omgegaan. Wij zijn ervan overtuigd dat we heel veel kunnen toevoegen door kennisuitwisseling, door het delen van ervaringen uit projecten en door onderzoek. Voor veel problemen in de binnenstad blijkt vaak wel ergens een financieringsbron te bestaan die niet iedereen weet te vinden. Of als je een project in partjes snijdt, blijkt er ineens een ongedachte oplossing voorhanden te zijn. Het is een zoektocht waar het programma zo veel mogelijk bij helpt.’

Samen werken maakt sterk

Door begrip voor elkaar op te brengen en je niet terug te trekken in principes. Maak samen iets wat je aan de markt kwijt kunt en dat de wethouder kan verdedigen.

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

‘Hoe complexer, hoe beter. Maak van een nadeel een voordeel. Als je kijkt naar wijken als totaal en de problematiek stapelt, kom je niet alleen tot integrale oplossingen, maar kun je ook onverwachte financieringsbronnen vinden. De druk is hoog, dat is goed. Energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit, er zijn ongelofelijk veel aanleidingen om in te grijpen in het stedelijk weefsel. De kunst is al die opgaven met elkaar te verbinden. Daar is de sector uitstekend toe in staat.

‘Het is ook een leerproces in het met elkaar omgaan. In de sector bestaan veel oordelen en vooroordelen over en weer, die moeten we loslaten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een stap gezet door een financieringsfaciliteit beschikbaar te stellen. Dat geld was er niet gekomen als we geen bewijsmateriaal uit de markt hadden opgehaald. Dus laten we elkaar vaker opzoeken en de goede voorbeelden uitdragen. Dan krijgen we vanzelf een kettingreactie.’