Trends in nieuwbouw

Wonen in Nederland is in beweging

Waar geloven wij in bij bewustwonen.com? Op je mobiele telefoon is iedere hulp beschikbaar met een paar simpele handelingen. Dat gaat wonen in Nederland verbeteren. Daar zetten wij ons voor in

Betaalbaar wonen in Nederland staat onder druk. Demografische en economische trends hebben geleid tot een situatie waarin de vraag naar woningen groter is dan het aanbod. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor de betaalbaarheid van het wonen. Wonen moet voor iedereen toegankelijk zijn én blijven, zowel in de stad als daarbuiten.

Wij zien het als onze maatschappelijke taak om betaalbare woningen bereikbaar te maken en ervoor te zorgen dat wonen betaalbaar blijft. Ook in de toekomst wil “Bewust wonen” met haar software en DoWell app mensen helpen aan een passende woning. Ook helpen wij gemeenten, beleggers, corporaties, financiers en andere partijen aan een platform om betaalbaar wonen haalbaar te maken én te houden. Van de beschikbaarheid van locaties tot goedkoper bouwen. Van efficiënter bouwen tot andere manieren van financiering.